სექციური კარის ელ. ძრავი
სიახლე გაუმჯობესებული JM.3, მეტი სიჩქარე და უსაფრთხოება. ახალი ძრავი JM.3 TURBO 75 % ით ჩქარია ვიდრე სტანდარტული JM.3 . მისი სიჩქარეა 8.9 - 15.5 მ/წთ . ახალი მოტორი აკმაყოფილებს ევროპულ სტანდარტებს და დამზადებულია უსაფრთხოების წესების მაქსიმალური გათვალისწინებით. ასევე ძრავს გააჩნია სპეციალური ენკოდერი რომელიც ანგარიშობს რა რაოდენობის დენი სჭირდება და ეკონომიურად იყენებს მას.