ჩქარი სექციური კარი

სექციური კარის ელ. ძრავი

გაუმჯობესებული JM.3, მეტი სიჩქარე და უსაფრთხოება. ახალი ძრავი JM.3 TURBO 75 % ით ჩქარია ვიდრე სტანდარტული JM.3 .

მისი სიჩქარეა 8.9 – 15.5 მ/წთ . ახალი მოტორი აკმაყოფილებს ევროპულ სტანდარტებს და დამზადებულია უსაფრთხოების წესების მაქსიმალური გათვალისწინებით.

ძრავს გააჩნია სპეციალური ენკოდერი რომელიც ანგარიშობს რა რაოდენობის დენი სჭირდება და ეკონომიურად იყენებს მას.