დაშვების სისტემები


გთავაზობთ შესვლის რამოდენიმე სისტემას, რომელიც თავსებადია ავტომატურ სისტემებთან:

  • ბარათული შესვლის სისტემა
  • GSM შესვლის სისტემა
  • მანქანის ნომრის ამომცნობი

მრავალწლიანი გამოცდილების შედეგად გთავაზობთ ხარისხზე ორიენტერიებულ კომპანიათა პროდუქციას, რომლებიც აწარმოებენ დაშვების სისტემებს

ბარათული შესვლის სისტემა

ბარათის წამკითხველი
CNB-206T
ბარათის კონტროლერი
ბარათის წამკითხველი
CNB-216
ანტივანდალური
ბარათი
CNB-217E
ბარათი,ჩიპი
ადაფტორი
CNB-210
კვების ბლოკი 12V
ხელის სენსორი
CNB-201
ხელის სენსორი
მოძრაობის დეტექტორი
CNB-204T
მოძრაობის დეტექტორი
მაგნიტური საკეტი
CNB-212
ელ.საკეტი ბოლტი
მაგნიტური საკეტი
CNB-213
მაგნიტური საკეტი
მაგნიტური საკეტი
CNB-213E
მაგნიტური საკეტი
ღილაკი
CNB-214M
ღილაკი

GSM შესვლის სისტემა

GSM მოდული
ESIM 120

ავტომობილის ნომრის ამომცნობი

ნომრის ამომცნობი კამერა
READO