მართვის ბლოკი

CORE 9176119

ცალფრთიანი კარის პანელი 230V

მართვის ბლოკი

HEADY 9176217

ორფრთიანი კარის პანელი 230V

მართვის ბლოკი

HEADY24 9176229

ორფრთიანი კარის პანელი 24V

მართვის ბლოკი

START 9176968

სექციური კარის პანელი

მართვის ბლოკი

CELL.P 9176118

სექციური კარის პანელი

მართვის ბლოკი

DA.SO4 9176005

VE.SOR – ის პანელი

მართვის ბლოკი

TM5030

ჟალუზის მართვის პანელი 220V