ორფრთიანი ალაყაფის კარი

BENINCA
MadeInItaly


ROGER TECHNOLOGY
HighSpeed
MadeInItaly


საკუთარი სახლის ეზოში, ავტოფარეხისთვის ან ინდუსტრიული დაწესებულებისთვის ორფრთიანი ალაყაფის კარი უნდა იყოს აღჭურვილი სანდრო და მაღალხარისხიანი პროდუქციით. გთავაზობთ იტალიური კომპანია BENINCA და Roger Technology -ს ჭიშკრის ელექტრო ძრავებს.

ელექტრო ძრავები განსხვავდება შემდეგნაირად:

  • 2 მეტრამდე ცალი ფრთა
  • 3.5 მეტრამდე ცალი ფრთა
  • 5 მეტრამდე ცალი ფრთა
  • ინტენსიური მოხმარების
  • არაინტენსიური მოხმარების
  • უჩოთქო მოტორი
  • ჩოთქიანი მოტორი
  • სწრაფი მოტორი
  • სტანდარტული სიჩქარის მოტორი