,

ტელესკოპური გასაგორებელი სისტემა

Himotions

გასაგორებელი კარის ტელესკოპური სისტემა გამოიყენება იმ შემთხვევებში, როდესაც გასაგორებელი კარის ღიობის შემდეგ არ არის საკმარისი მანძილი კარის გასაგორებლად. ამიტომ შესაძლებელია კარის ორ ან სამ ნაწილად გაყოფა, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მაგალითან 6 მეტრიანი გასაგორებელი კარი 2 მეტრში მოვათავსოთ გახსნის დროს. მაქსიმალური ღიობის სიგრძე 15 მეტრი, ხოლო კარის თითო ნაწილის მაქსიმალური წონა 400 კგ.

გასაგორებელი კარის ტელესკოპური სისტემა გამოიყენება იმ შემთხვევებში, როდესაც გასაგორებელი კარის ღიობის შემდეგ არ არის საკმარისი მანძილი კარის გასაგორებლად. ამიტომ შესაძლებელია კარის ორ ან სამ ნაწილად გაყოფა, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მაგალითან 6 მეტრიანი გასაგორებელი კარი 2 მეტრში მოვათავსოთ გახსნის დროს. მაქსიმალური ღიობის სიგრძე 15 მეტრი, ხოლო კარის თითო ნაწილის მაქსიმალური წონა 400 კგ.

მწარმოებელი

Himotions