შლაგბაუმი

BENINCA
MadeInItaly


ROGER TECHNOLOGY
HighSpeed
MadeInItaly


შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი შლაგბაუმი. იტალიური და გერმანული წარმოების ბარიერი. მოდელები გამოირჩევიან მრავალფუნქციონალური მენიუთი, სიმტკიცით, ინტენსიურობით, მინიმუმამდე დაყვანილი მოტორის ცვეთით და გაუჩერებლივ დიდი მუდმივი მუშაობით.

შლაგბაუმის შერჩევის კრიტერიუმებია

  • ინტენსიური მოხმარების ( 60 მანქანაზე მეტი ადგილი )
  • არაინტენსიური მოხმარების
    ( 60 მანქანამდე ადგილი )
  • უჩოთქო მოტორი
  • ჩოთქიანი მოტორი
  • სწრაფი მოტორი ( 1 წამიანი შლაგბაუმი)
  • სტანდარტული სიჩქარის მოტორი
  • შლაგბაუმის ჯოხის სიგრძე მაქსიმუმ 8 მეტრი