კარის მიმხურველი შვეიცარი. კარის ხელით გახსნის შემდეგ შვეიცარი ნელი სვლით დახურავს კარს. შესაძლებელია მიხურვის სიჩქარის და შენელებების რეგულირება

Showing the single result