სიგნალის გამაძლიერებელი ანტენა ავტომატური სისტემებისთვის. მისი მეშვეობით მაქსიმალურად იზრდება მართვის პულტის მიღების რადიუსი

Showing all 5 results